Vivo khéo léo “khoe” điện thoại xinh xắn hơn iPhone X, camera selfie ập tao

Mặc dù chỉ ở thể concept mà đây có thể thắng xem là mai sau mực tàu smartphone mà giàu công ty hướng tới.

Vivo còn là đơn cái thằng khá ấn tượng bay việc ứng dụng những công nghệ mới chật tham vọng. Điều nà hử thắng biểu bây giờ cùng smartphone cảm biến vân tay dúng trong suốt mùng hình thắng biểu diễn tại CES đầu năm, và giờ đây là concept Apex FullView tại MWC.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 1

Khi mùng hình đấyng, Apex coi chi như đơn bắt mun, có đơn có camera cặp chi iPhone X ở bình diện sau, lỗ lã cắm tai nhai ở đáy và đơn đôi điều đáng quan tiền bụng khác.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 2

Bật bòn bị lên dã man của thực quyến rũ. Apex cận như chơi có viền cùng mùng hình OLED che khắp ắt, cùng viền chóng nhất ở bên dưới mùng hình. Kích thước viền chừng 1,8 mm ở đầu và hai bên, trong suốt khi dưới là 4,3 mm.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 3

Công ty cho biết mùng hình mực tàu Apex giật chừng… 98% diện tích bình diện trước – đơn con mạng rất sửng mạngt so cùng những gì mà cạc công ty khác còn công.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 4

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 5

Đương nhiên thắng có bòn kế nà Vivo nếu hy sinh đơn mạng nhân tố, bao gồm camera selfie và tai nhai.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 6

Nhưng công ty khắc phục điều nà kì cọ cạch rất sáng dạ đấy là công nghệ dưới mùng hình có chức hay lan truyền âm thanh tai nhai.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 7

Và rồ dại hơn, khi muốn selfie, bạn có thể mở camera selfie 8MP ở bình diện trước lên theo thể “mở”.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 8

Nó thắng bố trí ở trên đầu điện thoại.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 9

Vivo cho biết chỉ cần 0,8 giây là máy hình có thể mở lên, và quá trình rà cho chộ con mạng nà thậm chí chóng hơn so cùng mong chờ.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 10

Đó rõ ràng là đơn ý tưởng sáng dạ cho những công ty nà muốn tạo ra điện thoại thể nà.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 11

Liên quan tiền tới cảm biến vân tay dúng ra mùng hình, trong suốt khi X20 Plus UAV là điện thoại trước hết thế giới có tâm tính hay nà thời nó có nhược điểm đấy là vị trí cảm biến vân tay ở đơn chốn độc nhất.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 12

Với concept Apex, Vivo cho biết cảm biến vân tay có thể giật chừng 1/4 mùng hình điện thoại,…

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 13

…cho phép bạn thắng chúng ở bất cứ chốn đâu ở bên dưới thắng mở khóa nhờ cậy cảm biến siêu thanh ập dưới mùng hình có thể đọc vết vân tay trong suốt diện tích rộng hơn.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 14

Dĩ nhiên Apex bây giờ còn chỉ là bản concept nên chi chẳng có gì bảo đảm rằng Vivo sẽ phát hành bòn bị nà sau khi MWC diễn ra.

Vivo khéo "khoe" điện thoại đẹp hơn iPhone X, camera selfie ập mình - 15

Dẫu sao đây đã là đơn sản phẩm biểu bây giờ sự khéo bay bình diện kỹ thuật mực tàu Vivo.