Thị dài smartphone có nếu còn xuống dốc?

Thống kê cho chộ, quý báu 4 năm 2017 ghi nhận ngữ sút giảm to nhất trong suốt lịch sử ngữ ngành điện thoại sáng dạ.

Theo hãng nghiên cứu Strategy Analytics, so với quý báu 4 năm 2016, tổng mạng lô dãy nửa ra trong suốt quý báu 4 năm 2017 lỡ qua nhỉ giảm 9% và đây là “ngữ sút giảm to nhất trong suốt lịch sử ngành điện thoại sáng dạ.” Vậy đâu là duyên cớ ngữ tình trạng nào?

Thị trường smartphone có phải đương xuống dốc? - 1

Số cây smartphone nửa ra đương có khuynh hướng giảm.

Câu đáp là chu kỳ đỡ cấp smartphone ngữ người tiêu sử dụng nhỉ kéo ra trường hơn, đặc biệt là thị trường Trung Quốc với cây người sử dụng “khổng lồ”. Điều nào càng bị ảnh hưởng khi giá như nửa ngữ những sản phẩm cao cấp đương ngày một tăng lên. Rõ ràng, ra năm ngoái, iPhone X nhỉ có giá như chỏm chấm lên đến trên 1000 USD (tương đương 22,7 triệu với); Galaxy S8, Galaxy Note 8 và Google Pixel 2 XL cũng có giá như nửa không hề rẻ.

Trong 3 tháng chót năm lỡ qua, giá như nửa làng ndãy ngữ iPhone thậm chí đương đỡ lên ngữ cận 800 USD/ bòn bị. Không chỉ cạc yêu thương tiệm smartphone to như Apple và Samsung tăng giá như nửa làng ndãy cho bòn bị ngữ tui, dãy xê ri cạc hãng điện thoại giá như rẻ khác ngữ Trung Quốc cũng với xê ri bị đỡ lên.

Thị trường smartphone có phải đương xuống dốc? - 2

Thị trường smartphone có phải đương xuống dốc? - 3

Giá nửa ngữ smartphone đương ngày một mắc hơn.

Theo phân tách ngữ Strategy Analytics, nếu như Apple muốn tăng mạng cây một dãy trong suốt mai sau, hãng nào cần tăng mạng một vị iPhone có giá như nửa phải chăng hơn thay vì tăng giá như. Hiện tại, iPhone 9 ngữ Apple đương đặt đồn đại đoán sử dụng mùng ảnh LCD chừng 6,1 inch với giá như nửa thấp hơn cạc mẫu ta iPhone khác và sẽ choán chừng 50% một dãy năm 2018 nào.

Nghiên cứu cũng cho chộ, trong suốt quý báu tài chính lỡ qua, sự sút giảm bay mạng cây smartphone nửa ra đi với với sự tăng lên ngữ giá như nửa làng ndãy ngữ điện thoại – APS (Average Selling Price). So với năm ngoái, ASP nhỉ tăng chừng 10%, đạt ngữ 363 USD (chừng 8,2 triệu với) trong suốt khi cây smartphone nửa ra trên rành cầu chỉ tăng 1,3%.

Do đấy, năm 2018 sẽ là thời kì ngữ sự sút giảm doanh mạng nửa smartphone rõ rệt hơn. Đơn giản là vì người sử dụng muốn sử dụng smartphone lâu hơn, có chất cây đặt và giá như nửa cao thay vì mua điện thoại giá như rẻ, tráo liên thô lỗ.