Samsung Galaxy S9+ chiếm áp giải “Thiết bị kết đấu mới đặt nhất” tại MWC 2018

Galaxy S9+ hả dấn đặt tổng cộng hơn 30 áp giải thưởng, đồng cùng danh thiếp áp giải khác dành cho Samsung Pay, DeX và Gear VR. Samsung lỡ thông tin rằng gia tộc hả dấn đặt hơn 30 áp giải thưởng tại MWC 2018, bao gồm áp giải Thiết bị kết đấu mới đặt […]

Read More..