Galaxy S8+ vs Pixel 2 XL: Máy nè chụp chân dung “xịn” hơn?

Hiện chế chừng chụp ảnh chân dung đã có mặt trên giàu mẫu ta smartphone cao cấp, “bay” theo đúng khuynh hướng thịnh hành nhất năm 2017. Sau sự thành công mực tàu Chế chừng chân dung (Portrait Mode) trên iPhone 7 Plus năm ngoái, hàng loạt bòn bị cao cấp khác cũng thắng trang […]

Read More..