Nokia 6 là smartphone phổ thông nhất trong suốt năm 2017

Trước khi chào đấyn những mô ảnh smartphone năm 2018 chật hẹn, chúng ta hở dành đơn tẹo thời kì và lướt qua xem smartphone phổ thông nhất trong suốt năm 2017. Trong đấy, Samsung dẫn đầu nhà sinh sản lọt danh sách top 20 smartphone phổ thông nhất cùng 35%, tiếp theo là Xiaomi […]

Read More..