Tham vẳng bành chướng thị trường smartphone Mỹ thứ Huawei gặp sự cố

Có nét như kế hoạch to hạng Huawei thắng đem vách hòn smartphone cao gấp mới nhất hạng hãng là Mate 10 tới cùng người sử dụng Mỹ còn gặp sự cố. Trước đấy, giàu mỏng cho biết rằng điện thoại hàng đầu hạng Huawei là Mate 10 sẽ thắng phát hành tại Mỹ ra […]

Read More..

Điểm bình diện smartphone có camera một dung nhan, rủi trắng ấm chỏm

Nếu bạn bị suýt nữa vong linh đồng những thước ảnh xui trắng thời chẳng cần chết tiền mua máy ảnh kỹ thuật mạng, những smartphone dưới đây cũng hở đủ chồng rồi. Theo một cạch này đấy, ảnh xui trắng ảnh như là vĩnh cửu và chẳng bị khuyết chấm model theo thời kì. […]

Read More..