10 năm trước Steve Jobs và Macbook Air đã làm đổi thay mai sau laptop

Quay ngược thời kì bay đúng 10 năm trước, khi mặc trưởng thế giới làm nghệ, đặc biệt là ả trường laptop phải “há ăn mồm” khi mà Steve Jobs đtương ứng trên khán đài tại San Francisco và giới ttiệm bay “chiếc notebook báo cáo nhất thế giới”. Đó là vài ba ngày sau […]

Read More..