Sinh hòn biểu tình phản đối iPhone cụm từ Apple vì hoi ghiền

Các sinh hòn tự dài đại gia tộcc California hả tổ chức đơn cược biểu tình chót bằng qua tại Apple Store ở Palo Alto đặt phản đối việc bòn bị hạng hãng hoi ghiền.

Cụ trạng thái, dúm đem thằng Sinh hòn Stanford chống lại cạc bòn bị hoi ghiền (gọi đấyng là SSAAD) kêu ca rằng Appel hả chẳng công bất cứ điều gì đặt ngăn chặn người sử nhửng liên thô lỗ rà bòn bị iPhone và iPad hạng gia tộc.

Sinh hòn biểu tình phản đối iPhone hạng Apple vì hoi ghiền - 1

SSAAD dự biểu tình trước Apple Store ở Palo Alto.

Giữ cạc bể tiệm ở phía trước cửa dãy đặt phản đối việc thiếu hành động hạng Apple, dúm còn đòi hỏi công ty nếu chừng ra cạch ngăn chặn chủ sở hữu cạc bòn bị di động Apple liên thô lỗ rà mùng hình khi cầm cố nó trên tay. Một sinh hòn đặt nghiệp tại Stanford, Sanjay Kannan, hả đem ra kết quả hạng đơn cược dò hỏi năm 2016 do Common Sense Media thực hành, cho chộ 50% que thiếu niên còn ghiền điện thoại Apple, trong suốt khi 69% phụ huynh rà điện thoại dãy bây giờ.

SSAAD đề nghị Apple đem ra đơn áp nhửng cho iPhone có trạng thái theo dõi cạch sử nhửng điện thoại và vắng rõ ràng cạc mẫu ta. Hiện tại, người sử nhửng iPhone có trạng thái theo dõi gia tộc sử nhửng mỗi một áp nhửng bao lâu trong suốt tổng số pin sử nhửng trong suốt hết 24 bây giờ và 7 ngày.

Trở lại ra tháng Giêng, Apple cho biết: “Chúng tui liền chừng cạch đặt công cho áp giải nghiệm bòn bị hạng tui đặt hơn. Chúng tui có cạc tâm tính hay và hếti tiến mới đặt lên kế hoạch cho mai sau… Chúng tui nghĩ sâu sắc bay cạch người sử nhửng sử nhửng sản phẩm hạng chúng tui và tác động hạng chúng lên người sử nhửng và những người xung loanh quanh gia tộc”.

Sinh hòn biểu tình phản đối iPhone hạng Apple vì hoi ghiền - 2

Sinh hòn biểu tình phản đối iPhone hạng Apple vì hoi ghiền - 3

iPhone có chế độ grayscale might cùng mùng hình tang bay trắng rủi đặt hạn chế việc sử nhửng.

Bên rìa đấy Apple cũng hả chỉ ra rằng người sử nhửng có trạng thái bòn lập iPhone hạng gia tộc qua chế độ “grayscale might”, có trạng thái loại bỏ màu sắc tự điện thoại và công cho mùng hình ít “hấp dẫn” hơn đặt coi. Nhưng SAAD muốn giàu hơn nữa. Họ muốn chộ Apple phát triển đơn Essential Mode đặt vô tiệm hóa ắt cạc chức hay hạng đơn chiếc iPhone, ngoại trừ cạc tâm tính hay hạng điện thoại, văn bản và hình hình.

Sanjay Kannan, đơn vách hòn trong suốt dúm Sinh hòn Stanford cho biết: “Về phương diện lịch sử, Apple hả là đơn trong suốt những công ty phổ quát cạc tâm tính hay mới và công cho cạc bòn bị tang vách đơn của mà dã man người tiêu sử nhửng điện thoại mong muốn. Face ID là đơn ví nhử bảnh hình, đơn điều mà ắt chúng ta cần nếu có”.