Samsung nói gì bay sự cố pin trên Galaxy S8+ và Galaxy Note 8?

Vào bằng trchiêm bao, hết Galaxy S8+ và Galaxy Note 8 đều bị kêu ca do chẳng dấn sạc pin khi pin bay thứ 0%.

Tình trạng khuyết chấm pin thứ hết Galaxy S8+ và Galaxy Note 8 diễn ra cụ thể là: máy chẳng thể sạc pin khi bị sụp nguồn ở thứ pin 0%. Tuy rằng điều nè hoi ra khá giàu khó chịu cho người sử dụng mà may mắn là chẳng có bất cứ chiếc điện thoại nè bị nổ tung như Galaxy Note 7 năm 2016.

Thảm họa bay nổ pin năm 2016 hỉ khiến Samsung nếu thu buổi đến hai dò, thiệt hại chiêm bao tâm tính lên đến hết tỷ USD. Mãi đến giữa năm ngoái, hãng mới có thể tái chế thòng sản phẩm nè vách Galaxy Note FE cho những thị trường mới đặt.

Samsung nói gì bay sự cố pin trên Galaxy S8+ và Galaxy Note 8? - 1

Cả Galaxy S8+ và Galaxy Note 8 đều bị kêu ca do chẳng dấn sạc pin khi pin bay thứ 0%.

Vào thì chấm nè, điều đặt nhất mà người sử dụng Galaxy S8+ và Galaxy Note 8 cần công là chẳng đặt bòn bị xuống thứ pin 0% và sạc pin trchiêm bao khi chạm thứ nè. Samsung đã đang tiến hành điều tra vấn đề trên. Vào năm 2016, liền khi sự cố bay Note 7 xảy ra, hãng hỉ cam kết thực hành bài bác rà an toàn 8 chấm cho cạc sản phẩm thứ tao. Hiện Samsung mới dấn đặt khá ít những làm phản buổi bị động.

Nhà sinh sản nè hỉ đem ra tuyên bố: trong suốt trường hợp Galaxy S8+ và Galaxy Note 8 chẳng thể phát động lại khi bị sụp nguồn pin, người sử dụng cần giao thông liền cùng công ty đặt hãng cập nhật tình hình. Chỉ khi hãng có đầy đủ thông báo mới có thể đem ra bình luận chính thi hài và có cơ sở.

Cho đến nay, chửa có bất cứ khách hàng nè thứ Galaxy S8+ và Galaxy Note 8 đặt Samsung bồi thường vày đơn sản phẩm mới. Chúng mình sẽ đang đấu cập nhật thêm thông báo bay sự kiện nè.