Samsung Galaxy S9 và S9+ bại lộ cận cả tham số

Chiếc điện thoại mới sẽ đưa tới đơn bòn kế tinh tế hơn mà chẳng nếu là cá cạch mệnh.

Dựa ra những hình hình đăng hệ trọng tới bản CAD trên Galaxy S9 rò ri rỉ cho chộ bòn kế bên ngoài ngữ điện thoại mới hầu như chơi đổi thay giàu so cùng tiền nhiệm ngữ nó.

Samsung Galaxy S9 và S9+ lộ cận hết tham mạng - 1

Galaxy S9 và S9+ chẳng có giàu dị biệt bay kích tấc so cùng tiền nhiệm ngữ nó.

Trong hồ hết cạc nhân tố điện thoại Galaxy S9 và hết S9+ sẽ đưa tới sự dị biệt rất ít bay kích tấc khi đưa so sánh cùng Galaxy S8. Sự đổi thay to nhất hình như nằm ở Galaxy S9+ khi nó ngắn hơn so cùng tiền nhiệm (1,7 mm). Vị trí mùng hình, ngay hết chừng chóng ngữ tai nhai cũng cận như chơi quá dị biệt.

Nhưng có đơn đổi thay to và để đánh giá là để hơn trên phiên bản Galaxy S9 đấy là bởi trí hếtm biến vết vân tay ở hết hai điện thoại giờ đây đã để để ở bên dưới camera đặt giúp việc tiếp cận dễ hơn giàu. Riêng cùng Galaxy S9+, nó sẽ đi kèm cặp camera cặp.

Samsung Galaxy S9 và S9+ lộ cận hết tham mạng - 2

Samsung Galaxy S9 và S9+ lộ cận hết tham mạng - 3

Những chấm dấn bay sự đổi thay nặng bay kích tấc trên Galaxy S9+ so cùng S8+.

Hiện tại đã chửa có thông tin nào hệ trọng tới sự đổi thay trong suốt mải hếtm biến trên bòn bị mà có vẻ như Galaxy S9 sẽ đi kèm cặp tâm tính hay IntelligentScan phối hợp giữa quét khuôn mặt và mống mắt. Tính hay nào chẳng xuất hiện trong suốt hình hình CAD bởi đấy là sự liên kết giữa phần rắn và phần mềm dẻo bên trong suốt máy.

Thông mạng kích tấc trên Galaxy S9/S9+ so cùng Galaxy S8/S8+

(Đơn bởi mm)

Chiều cao

Chiều rộng

Bề chóng

Galaxy S8

148,9

68,1

8,0

Galaxy S9

147,6

68,7

8,4

Galaxy S8+

159,5

73,4

8,1

Galaxy S9+

157,7

73,8

8,5