Sai sót nào hạng viên chức Apple có thể khiến pin iPhone bốc cháy khi cầm cầm

Việc 2 chiếc iPhone phân phát nổ hoi bốc cháy tại 2 cửa hàng Apple khác rau ở Thụy Sĩ và Tây Ban Nha tuần tra lỡ rồi là đơn lãi nhắc cho quá trình cầm cầm pin iPhone.

Mặc dù chẳng có nạn nhân nào nếu gia nhập cáo do hậu quả hạng danh thiếp mùa cháy nổ pin iPhone tuần tra lỡ qua mà giàu dấu hỏi phanh phanh ra bay duyên cớ hoi ra sự cố.

Sai sót nào hạng viên chức Apple có thể khiến pin iPhone bốc cháy khi cầm cầm - 1

Việc cầm cầm pin iPhone cần nếu cẩn thận hơn đặt lánh hiện tượng bốc cháy.

Để đi chừng lãi áp giải, Andrew Phan, đơn chuyên viên DIY nhỉ chừng gặp 4 trường hiệp pin iPhone 6 có nguy cơ phân phát nổ trong suốt quá trình cầm cầm nhỉ đem ra đơn lãi giảng áp giải lời tựa ra duyên cớ hạng tôi, điều mà tới nay Apple đã im hơi trong suốt việc đem ra lãi giảng áp giải.

Trước khi đem ra lãi giảng áp giải, có đơn lưu ý là Phan chẳng nếu là viên chức Apple và cũng chẳng làm việc tại danh thiếp trọng điểm tu chỉnh phanh gấp thẩm quyền tự Apple.

Trong lãi giảng áp giải hạng tôi, Phan nói rằng việc số lượng người xếp hàng đề nghị cầm cầm pin trong suốt chương trình cầm pin mới hạng Apple là rất to sau khi làm ty tuyên bố giảm chi phí cầm cầm pin suy thoái trên iPhone cũ tự 79 USD xuống đương 29 USD. Điều nào vô hình chung hoi ra tác động tới hoạt động cầm cầm pin tại Apple Store, chỗ danh thiếp viên chức còn nếu hoạt động cả làm suất đặt tăng tốc độ cầm cầm pin cho khách hàng.

Kết quả là, Phan cho rằng việc cầm cầm pin nhỉ chẳng đạt tiêu chuẩn gấp thiết. Trong khi thực hành làm việc hạng tôi, Phan phân phát hiện pin iPhone phanh giữ tuần tra đơn ổ dãy. Khi cầm loại bỏ ổ dãy nào tự đơn trong suốt những chiếc iPhone, ông nhỉ làm nó bị tách rời khỏi phần dưới đồng hạng băng dưới pin. Khi toá pin khỏi chồng kết dãy bên dưới, nó nhỉ bị cong và hoi ra hiện tượng ngắn mạch. Điều nào khiến danh thiếp tia lửa và khói phân phát ra tự tế bào pin. Lúc nào Phan nếu chóng vánh toá pin ra khỏi điện thoại và phanh nó ra trong suốt nác đặt lánh bị cháy nổ.

Sai sót nào hạng viên chức Apple có thể khiến pin iPhone bốc cháy khi cầm cầm - 2

Sai sót nào hạng viên chức Apple có thể khiến pin iPhone bốc cháy khi cầm cầm - 3

Lượng người sử dụng xếp hàng chờ đợi cầm cầm pin iPhone cũ bây giờ là khá to.

Dĩ nhiên trên đây chỉ là lãi giảng áp giải tự chi bên Phan, mà điều nào phanh xem là lý do hiệp lý nhất hoi ra danh thiếp sự cố nói trên. Có nghĩa là người sử dụng sẽ chẳng cần nếu lo e bay danh thiếp sự cố cháy nổ pin hiểm như cùng Galaxy Note 7 hạng Samsung ra chót năm 2016. Chính vì cầm, chẳng chỉ danh thiếp viên chức Apple mặc cả những người thực hành làm việc cầm cầm pin iPhone cũng thận trọng hơn trong suốt việc cầm cầm pin iPhone.