Rò ri rỉ chiếc điện thoại Android có tỷ lệ mùng ảnh cao hơn iPhone X

iPhone X có bòn chước rành mùng hình ấn tượng vì Apple đặng nó gần như ắt phương diện trước, mà có điện thoại Android đương công điều nà đặt hơn nữa.

Thiết chước tiền tiến nà hả đặt đề cập trong suốt đơn mạng tin đồn bay iPhone trong suốt giàu năm, mà chẳng nếu có notch. Tuy nhiên, đơn nhà sinh sản bòn bị Android hả lặng thầm phát triển chiếc điện thoại có tỷ lệ mùng hình so cùng thân thể ấn tượng hơn so cùng iPhone X.

Rò ri rỉ chiếc điện thoại Android có tỷ lệ mùng hình cao hơn iPhone X - 1

Hình hình cho chộ điện thoại hạng Vivo có tỷ lệ mùng hình bừa kỳ ấn tượng.

Giả sử hình hình bay bòn bị thực tại dưới đây là thiệt thời điện thoại vô danh hạng Vivo có thể đi kèm cặp giàu mùng hình hơn so cùng bất kỳ smartphone nà khác, bao gồm hết iPhone X. Hình hình nà đặt ghi nhận tự Weibo – đơn trang tiểu blog như Twitter tại Trung Quốc.

Vivo là nhà sinh sản smartphone Trung Quốc lỡ rã ra smartphone trước hết có hếtm biến vệt vân tay dúng trong suốt mùng hình, và điện thoại mới rò ri rỉ hạng sản phẩm hình như ám chỉ thành quả tới tự công nghệ hếtm biến vân tay dúng trong suốt mùng hình.

Câu hỏi đặng ra là liệu cái thần hồn điện thoại như vậy có thể tồn tại hay chẳng khi mà cạc nguyên tố phương diện trước còn bắt cạc nhà sinh sản bòn bị nếu đem ra những chọn lọc chi như iPhone X? Máy hình selfie, loa và micro ở đâu? Tất hết chúng đều đặt ập dưới mùng hình? Vivo có thể công điều đấy hay chẳng?

Được biết hết Apple và Samsung còn công việc cùng công nghệ mùng hình hiển ả có thể ập cạc nguyên tố phương diện trước ra bên trong suốt nó. Tuy nhiên bòn chước như vậy có thể chết đơn đôi năm ngoại trừ khi Vivo đem ra đơn mạng thủ thuật băng qua điều nà.

Mặt khác, hình hình rò ri rỉ có thể hả đặt chỉnh chữa đặt tạo tiệm tương ứng đặc biệt, do đấy chẳng quá htương ứng khi nhìn chộ bòn chước smartphone đặc biệt nà trên cạc cửa hàng trong suốt thời kì sớm.