LG ngậm đắng giải quyết sự cố “đột tử” cho người tiêu dùng

Khách dãy đơn mạng bòn bị LG ảnh hưởng vày khuyết điểm bootloop sẽ dấn đặt 2 lựa lọc: tiền mặt hay giảm ví.

Người sử dụng smartphone ngữ LG, bao gồm trưởng xót thương tiệm Nexus ngữ Google, có dạng hả bị ảnh hưởng vày vấn đề bootloop (cộng cùng đền gọi là đột tử) hoi phiền hà trong suốt quá trình sử dụng lỡ dấn đặt những thông báo khá nhẵn.

Theo đấy, nhà sinh sản smartphone Hàn Quốc hả quyết định giải quyết đơn mùa kiện tập dạng, chốn những nạn nhân dự kiện cáo có dạng dấn đặt mạng tiền mặt 425 USD bồi đền, hay giảm ví 700 USD đặt mua bòn bị LG trong suốt mai sau.

LG ngậm đắng giải quyết sự cố "đột tử" cho người tiêu sử dụng - 1

Nexus 5X ngữ Google mà LG sinh sản cũng nằm trong suốt danh sách bị ảnh hưởng vày khuyết điểm bootloop.

Cụ dạng hơn, phải người sử dụng sở hữu G4, V10, G5, V20 hay Nexus 5X và gặp vấn đề bootloop cùng bòn bị ngữ tớ đã hệ trọng cùng công ty luật Girard Gibbs đại diện cho tốp dự mùa kiện. Hy vẳng rằng người sử dụng hả dự trước khi mùa việc đặt giải quyết, vì đấy là danh thiếph độc nhất đặt dấn đặt đề nghị xử lý tự LG. Mặc dù có những đề nghị khe khắt khác mà người sử dụng có dạng thử vận may ngữ tớ ngay trưởng trước khi dự chương trình, cùng hạn vận cuối ra ngày 12/2.

Sau đấy, đề xuất tính sổ sẽ đặt xử lý ra tháng 3. Đối cùng hình thức dấn tiền mặt 425 USD, công ty sẽ chừng danh thiếph dời tiền tới khách dãy theo con đàng đơn giản nhất. Còn phải lựa hình thức giảm 700 USD, gia tộc có dạng khai hoang đặt mua bòn bị V30 dãy đầu ngữ công ty bây giờ, nguyên đặt cho là miễn nhiễm cùng bootloop.

Được biết, vấn đề bootloop đề cập tới khuyết điểm sinh sản có trên giàu điện thoại ngữ LG, hoi ra đơn chu kỳ phát động lại liên thô lỗ. Một mạng bòn bị chẳng dạng bình phục lại, đấy là lý do khiến nó đặt gọi là bootloop. LG dấn vấn đề nào trên G4 ra năm 2016 mà chẳng dấn khuyết điểm ngữ danh thiếp bòn bị khác. Vụ kiện tập dạng chống lại LG buổi năm ngoái bao gồm G4 cũng như đơn mạng bòn bị khác (nói ở trên).