Lác mắt nhắm nhía Galaxy S8 và Galaxy S8+ màu đỏ Rose

Trên thực tại, tùy lựa Galaxy S8 và Galaxy S8+ màu đỏ Rose hãy có mặt tại Hàn Quốc và Đài Loan.

Trước đấy, nhà sinh sản công nghệ to nhất Hàn Quốc khẳng định sẽ rã ra bản Galaxy S8 và Galaxy S8+ màu đỏ Rose Pink tại Châu Âu ra chót năm 2017 mà cho đến nay, chúng mới có mặt tại Anh. Theo Samsung, sự biến đổi bay danh thiếp tuỳ lựa màu mực hãng đặt “lấy cảm hứng tự tự nhiên”, là sự phối hợp giưã “sự sành áp giải và còn đại”.

Lác mắt ngắm Galaxy S8 và Galaxy S8+ màu đỏ Rose - 1

Galaxy S8 và Galaxy S8+ màu đỏ Rose hãy có mặt tại Anh.

Màu đỏ Rose Pink hãy làm phong phú thêm danh sách màu hãy có trước đây cuả Samsung, gồm: Bạc Arctic Silver, Đen Midnight, Xanh Coral và Xám Orchid. Theo thưa mực Express UK, tùy lựa màu đỏ Rose mực Galaxy S8 và Galaxy S8+ sẽ chỉ có sẵn tại EE cuả nhà nửa buôn Carphone Warehouse cũng như danh thiếp chi nhành mực hãng nào vì hãy ký hiệp đồng cùng Samsung.

Ngoài ra, đơn nhà nửa buôn tại Hà Lan là Besimpel cũng hãy lên tiếng công nhận sẽ nửa Galaxy S8 và Galaxy S8+ màu đỏ Rose. Hiện thơì chấm nửa ra mực sản phẩm tại Hà Lan đã có chửa đặt tiết lậu. Giá nửa dự định mực tùy lựa màu nào lâm ra khoảng 720 USD (tương còn 16,3 triệu đồng).