Khám phá bên trong chốn ở xa hoa mực tàu Nữ hoàng Anh

Cung điện Buckingham ở đô thị London là chỗ ở chính thức thứ Nữ hoàng và cạc thành viên thứ hoàng tộc Anh.

Khám phá bên trong suốt chỗ ở xa hoa thứ Nữ hoàng Anh - 1

Cung điện Buckingham bật cửa cho công chúng tham quan ra cạc tháng vụ hè, khi gia đình hoàng tộc đi du lịch.

Khám phá bên trong suốt chỗ ở xa hoa thứ Nữ hoàng Anh - 2

Du khách khứa đặt phép thuật đấu cận ắt 19 buồng chính thứ cung điện trong suốt cạc tour tham quan vụ hè. Phòng Throne (hình), chỗ đền đặt dùng đặt chụp cạc bắt hình cưới hoàng tộc, là đơn trong suốt những địa điểm cuốn đông khách khứa tham quan nhất.

Khám phá bên trong suốt chỗ ở xa hoa thứ Nữ hoàng Anh - 3

Các buồng trong suốt cung điện Buckingham có è cổ tương đối cao và đặt trang hoàng đèn nghệ thuật rất ấn tượng.

Khám phá bên trong suốt chỗ ở xa hoa thứ Nữ hoàng Anh - 4

Mặc dù cạc tác phẩm nghệ thuật đặt đổi thay liền, mà buồng trưng bày chiếm hoi ấn tượng cùng giàu bắt gia tộca xinh xẻo.

Khám phá bên trong suốt chỗ ở xa hoa thứ Nữ hoàng Anh - 5

Cung điện Buckingham tổ chức triển lãm khác rau trong suốt cơ họp bật cửa cho công chúng ra vụ hè hằng năm. Triển lãm đem thằng “Các hoa quà hoàng tộc” trong suốt năm 2017 giới thiệu cạc hoa quà tặng cho Nữ hoàng như thứ nguyên Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và nguyên Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Khám phá bên trong suốt chỗ ở xa hoa thứ Nữ hoàng Anh - 6

Phòng to nhất trong suốt cung điện đặt bật cửa tự năm 1856 đặt công lốt chấm dứt cược chiến chiếm Crimea. Phòng nào bây bây giờ là chỗ tổ chức tiệc gấp nhà nước.

Khám phá bên trong suốt chỗ ở xa hoa thứ Nữ hoàng Anh - 7

Đây là buồng đấu khách khứa thứ Nữ hoàng Anh và nó có đơn cửa bí ẩn đấu cùng buồng riêng thứ bà.

Khám phá bên trong suốt chỗ ở xa hoa thứ Nữ hoàng Anh - 8

Hoàng tử Charles và William đều đặt làm lỡi rửa tội trong suốt căn buồng nào.

Khám phá bên trong suốt chỗ ở xa hoa thứ Nữ hoàng Anh - 9

Nếu du khách khứa mua vé Royal Day Out, gia tộc sẽ dấn đặt đơn tour tham quan kéo dài 45 phút kè xe ngựa hoàng tộc Royal Mews.

Khám phá bên trong suốt chỗ ở xa hoa thứ Nữ hoàng Anh - 10

Nghi lỡi chính thật đặt thật ngày nay sân trước thứ cung điện ra 11 bây giờ sáng hằng ngày trong suốt cạc tháng vụ hè, nên chi du khách khứa có họp dự nếu như đến đây ra thời kì nào.