Huawei chính thức chốt ngày ra mắt P11/P20

Huawei sẽ giới thiệu điện thoại sáng dạ hàng đầu mới mực trui tại Paris ra ngày 27/3 đến.

Huawei chẳng giới thiệu điện thoại sáng dạ hàng đầu mới mực trui tại MWC tổ chức ở Barcelona ra tháng đến. Thay ra đấy, hãng sẽ đợi đến ngày 27 tháng 3 tại đơn sự kiện đặc biệt diễn ra ở Paris đặt chính thức ra mắt P11/P20 (hiện đã có chửa biết gã chính thức này sẽ đặt dùng).

Huawei chính thức chốt ngày ra mắt P11/P20 - 1

Huawei P11/P20 sẽ chính thức ra mắt ra ngày 27/3 đến

Nguồn tin cho biết, dự định sẽ có ít ra ba thành viên sẽ ra mắt: gồm P11/P20, P11/P20 Plus, và P11/P20 Lite. Trước đấy cũng có tin đồn bay thòng P11/P20 Pro đồng thiết kế tương từ như chiếc iPhone X.

Trong mạng danh thiếp mô ảnh mới sắp ra mắt, có ít ra đơn mô ảnh đặt cho là đi kèm cặp đồng ba máy ảnh bên sau, đồng đồng danh thiếp tham mạng kỹ thuật hàng đầu. Chúng ta có thể kỳ vẳng rằng Huawei sẽ ban bố đơn mô ảnh đồng mùng ảnh tỷ lệ 18:9, trang bị cỗ vi xử lý Kirin 970 trước hết trên thế giới đồng đơn cỗ xử lý NPU chăm dụng, ngoại trừ phiên bản Lite.