Galaxy S8+ vs Pixel 2 XL: Máy nè chụp chân dung “xịn” hơn?

Hiện chế chừng chụp ảnh chân dung đã có mặt trên giàu mẫu ta smartphone cao cấp, “bay” theo đúng khuynh hướng thịnh hành nhất năm 2017.

Sau sự thành công mực tàu Chế chừng chân dung (Portrait Mode) trên iPhone 7 Plus năm ngoái, hàng loạt bòn bị cao cấp khác cũng thắng trang bị camera sau ném và hỗ trợ chế chừng nào. Tuy nhiên, khác với cạc giàu “đối thủ”, ném Pixel 2/ Pixel 2 XL và Galaxy S8+ mực tàu Google và Samsung chỉ cần tàng trữ hạp camera sau đơn mà đã có khả năng trên.

Mới đây, đơn nhà phát triển áp dụng đã san sẻ đơn áp dụng mới – Google Camera App, cho phép dã man bòn bị Android có dạng chụp ảnh chân dung qua camera trước bừa dễ dàng. Người sử dụng chỉ cần vận chuyển xuống tệp và ghim thắng chúng trên smartphone Android.

Dưới đây là đơn mạng kết quả:

Pixel 2 XL là chiếc điện thoại sáng dạ thắng tiến hành thử nghiệm trước hết. Hình ảnh cho chộ khá dung nhan vẻ và chi tiết. Chủ dạng chụp trổi rõ hơn ở nền nã nền nã.

Galaxy S8+ vs Pixel 2 XL: Máy nào chụp chân dung "xịn" hơn? - 1Galaxy S8+ vs Pixel 2 XL: Máy nào chụp chân dung "xịn" hơn? - 2

Hai ảnh chụp chân dung trên Pixel 2 XL.

Tiếp theo, áp dụng nào thắng thử nghiệm trên chiếc Galaxy S8+ mực tàu Samsung bay chip xử lý Exynos 8895 với camera trước 8MP. Ở đây, chừng chính thi hài mực tàu ảnh ảnh cao hơn giàu so với Pixel 2 XL tới chừng sợi tóc tai.

Galaxy S8+ vs Pixel 2 XL: Máy nào chụp chân dung "xịn" hơn? - 3Galaxy S8+ vs Pixel 2 XL: Máy nào chụp chân dung "xịn" hơn? - 4

Ảnh trước và sau khi chụp chân dung trên Galaxy S8+.

Cuối với, áp dụng Google Camera thắng thử nghiệm trên Xiaomi Mi 5s Plus. Mặc dù camera trước chỉ có chừng phân giải 4MP mà ảnh ảnh đem lại khá nhẵn. Nền thắng công mờ ấn tượng, công đối tượng chụp trở thành dung nhan vẻ hơn.

Galaxy S8+ vs Pixel 2 XL: Máy nào chụp chân dung "xịn" hơn? - 5Galaxy S8+ vs Pixel 2 XL: Máy nào chụp chân dung "xịn" hơn? - 6

Ảnh trước và sau khi chụp chân dung trên Mi 5s Plus.

Đáng nhớ tiếc, áp dụng nào đã chửa có mặt trên cửa hàng áp dụng Google Play, người sử dụng chỉ có dạng sử dụng cạ cạch dấp ra đây và vận chuyển bay trên smartphone Android mực tàu tao.

Hiện phần mềm dẻo đã đang trong suốt quá trình thử nghiệm và chửa phát triển đầy đủ. Do đấy, kể nhóm đang khá nhẹ, thời kì xử lý lâu hơn so với bình thường. Bù lại, bạn sẽ có dịp chụp ảnh chân dung nghệ kể hơn.