Chồng không hề hay biết vợ khuất trong suốt phòng ngủ suốt đơn tháng?

Một người đàn ông 60 giai đoạn nói đồng cảnh áp rằng ông ta chẳng hề biết vợ tao hỉ khuất đặt đơn tháng trong suốt nhà, cho tới khi con gái đòi điện.

Chồng chẳng hề hay biết vợ khuất trong suốt buồng ngủ suốt đơn tháng? - 1

Chồng chẳng hề hay biết vợ khuất trong suốt buồng ngủ suốt đơn tháng? - 2

Ông Steven Seiler, 60 giai đoạn.

Theo Mirror, Steven Seiler, 60 giai đoạn, nói ông có ngửi chộ ngò tày tỏa ra tự buồng ngủ trong suốt căn hộ ở Chicago mà chẳng mấy bận lòng đi rà.

Cảnh áp bắt buộc quản lý căn hộ bật cửa buồng đặt rà sau khi dấn đặt cá điện thoại nặc danh.

Cảnh tịnh trong suốt buồng ngủ khi đấy khá hãi hùng. Thi trạng thái người đàn bà 58 giai đoạn còn trong suốt tình trạng chia hủy nặng nề.

Ông Seiler bị bắt buộc giữ ngay khi trở bay căn hộ buổi tày trước đồng vin bắt buộc giấu cái khuất. Cảnh áp nghi rằng người đàn ông 60 giai đoạn biết vợ tao khuất tự trước.

Chồng chẳng hề hay biết vợ khuất trong suốt buồng ngủ suốt đơn tháng? - 3

Cảnh áp phát bây giờ thi hài người đàn bà 58 giai đoạn trong suốt tình trạng chia hủy nặng nề.

Khi bị bắt buộc giữ, ông Seiler đem theo giấy má tùy thân mực vợ, thẻ nhà băng và nín nhịn cưới.

Ngày 24.11, ông Seiler sử dụng thẻ nhà băng mực vợ tao đặt mua đồng xu tày vàng. Đó cũng có trạng thái là ngày người đàn bà 58 giai đoạn khuất.

Cảnh áp Chicago bây giờ còn chờ kết quả khám nghiệm tử thi trước khi kết luận bay cái khuất mực bà Tamara Wilson.

Hồi tháng 10, ông Seiler dấn hỉ đánh đập vợ tao tàn ác. Một mùa kiện năm 2009 dẫn tới phán quyết mực tòa rằng ông Seiler nếu bồi hoàn cho vợ tao 120.000 USD.

Cặp vợ chất chính củac cưới rau năm 2014 và đồng có đơn con gái 22 giai đoạn. Hôm của 6 tày trước, quan toà David Navarro cho phép ông Seiler tại ngoại theo diện giám áp đặc biệt.