CHÍNH THỨC: Apple dấn điều tra khuyết điểm khiến iPhone X muộn đáp cược đòi

Một xê ri người sử dụng cho biết gặp sự cố chậm trễ khi iPhone X có cá đòi tới và Apple cũng còn coi xét vấn đề pa.

Báo viện dò trước hết đặt đăng vị tờ Financial Times hệ trọng tới đơn cá bàn bạc trên diễn đàn hỗ trợ cọng cùng cụm từ bỏ Apple, ghi dấn dãy trăm người than phiền mùng ảnh iPhone X bị chậm trễ khi giả dụ chết 10 giây mới mở lên trong suốt thời kì cá đòi điện thoại tới, cản chẳng cho gia tộc chạm ra nút Chấp dấn hay Từ chối.

CHÍNH THỨC: Apple thừa dấn điều tra lỗi khiến iPhone X chậm trả lời cá đòi - 1

iPhone X gặp sự cố khiến giàu người khó Chấp dấn hay Từ chối cá đòi.

Theo blog công nghệ Ấn Độ, PiunikaWeb, cho biết khiếu nại tương từ bỏ rau trên trang hỗ trợ cụm từ bỏ Apple xuất hiện giàu ra tháng Giêng mà có vẻ chủ sở hữu iPhone X nhỉ gặp vấn đề pa nè liền từ bỏ khi bòn bị đặt rã ra ra tháng 11.

Dựa ra danh thiếp thông báo nè, có vẻ như iPhone X bị ảnh hưởng sẽ đâm chuông khi nó dấn đặt cá đòi điện thoại, mùng ảnh chẳng mở hiển ả ID người đòi hay nút Chấp dấn và Từ chối trong suốt chừng thời kì ngắn, thỉnh thoảng trường hơn 10 giây, khiến cá đòi bị bỏ qua.

Vấn đề pa nhường như chơi đặt khắc phục trong suốt bản cập nhật phần mềm dẻo iOS 11.2.5 mới nhất, và dựa trên danh thiếp khiếu nại cho chộ có vẻ ắt danh thiếp phiên bản iOS 11.2 đề pau bị ảnh hưởng. Các phiên bản iOS 11 trước đấy cũng có thể bị vấn đề pa.

Được biết ngoài diễn đàn hỗ trợ cụm từ bỏ Apple, đơn chục khiếu nại khác từ bỏ người sử dụng cũng nhỉ đặt đăng trên Twitter và Reddit.

CHÍNH THỨC: Apple thừa dấn điều tra lỗi khiến iPhone X chậm trả lời cá đòi - 2

CHÍNH THỨC: Apple thừa dấn điều tra lỗi khiến iPhone X chậm trả lời cá đòi - 3

Vấn đề pa xảy ra giàu đối xử cùng danh thiếp thành ta viên iPhone X bay iOS 11.2.

Apple có thể thu thập dữ liệu từ bỏ danh thiếp khách dãy bị ảnh hưởng đặt danh thiếp kỹ sư cụm từ bỏ gia tộc có thể điều tra vấn đề pa, như đền châu cùng bất kỳ vấn đề pa phần rắn hay phần mềm dẻo tần ập nè, vì cầm người sử dụng đã hệ trọng cùng bộ phận hỗ trợ cụm từ bỏ Apple giả dụ bị ảnh hưởng. Vấn đề pa có thể đặt đề pa cập trong suốt bản cập nhật phần mềm dẻo trong suốt mai sau từ bỏ công ty.

Được biết Apple nhỉ xử lý đơn mạng vấn đề pa bay phần rắn và phần mềm dẻo cụm từ bỏ iPhone X trong suốt những tháng gần đây, bao gồm lối màu xanh lá cây xuất hiện trên đơn mạng mà nảnh, lâm thời chẳng phản ứng cùng nhiệt độ thấp và camera sau chẳng từ bỏ động lấy vẻ.

Tuần trước thưa cho biết Apple nhỉ trì hoãn đơn mạng tâm tính hay mới lên kế hoạch cho iOS 12 đặt chuyển sang năm sau đặt thêm thời kì điều chỉnh tối ưu hóa hiệu hay và chất lượng hệ điều hành ta di động nè.