Chiếc điện thoại Android sinh ra chỉ đặt phục vụ giới trẻ

Công ty EscudoWeb ngữ Tây Ban Nha chăm sinh sản cạc sản phẩm vío dục nhỉ giới thiệu dự án mới nhất ngữ tôi tại MWC 2018.

Trước vấn nạn con trẻ còn càng ngày càng phụ thuộc ra smartphone, EscudoWeb nhỉ tạo ra chiếc smartphone có tên gọi phoneKid bay Android dành riêng cho con trẻ, cho phép bố mẹ quản lý thì kì và cạch củac trẻ dùng smartphone ngữ tôi.

Chiếc điện thoại Android sinh ra chỉ nổi phục vụ giới trẻ - 1

Điện thoại sẽ nổi kiểm suát dưới quyền phụ huynh.

Smartphone bay phiên bản Android nhỉ nổi sửa đổi nổi bảo đảm an toàn, cho phép bậc phụ huynh điều khiển trường đoản cú xa bòn bị ngữ con tôi ra bất kỳ thì chấm nà tuần tra cạch dùng đơn áp dụng. Họ có thể cung gấp cho con trẻ quyền tróc nã cập ra cạc áp dụng mà gia tộc cgia tộcn hay bòn lập bấu ảnh nổi cho phép tróc nã cập ra đơn hội tụ cạc áp dụng.

Ví dụ: nếu như gia tộc kích hoạt hồ sơ Study mode, trẻ sẽ chỉ có quyền tróc nã cập ra cạc áp dụng hệ trọng tới vío dục, chả hạn như máy tâm tính, word,… Họ cũng có thể chắn mùng ảnh Home trên điện thoại ngữ trẻ và cầm cầm tuần tra lệnh hoạt động như đơn cạch nổi nói trẻ nếu biết công gì tiếp theo.

Trong quá trình dùng, trẻ chẳng thể đấyng điện thoại hay đấyng tâm tính hay theo dõi vị trí, tuy nhiên cạc tâm tính hay nào sẽ chẳng có sẵn nếu như điện thoại cả pin.

Chiếc điện thoại Android sinh ra chỉ nổi phục vụ giới trẻ - 2

Chiếc điện thoại Android sinh ra chỉ nổi phục vụ giới trẻ - 3

Bạn sẽ an tâm hơn khi đem phoneKid cho con tôi dùng.

Câu hỏi nổi ra là liệu thần hồn trẻ bé có tuần tra bụng dùng đơn chiếc smartphone khi biết rằng dã man của bị kiểm soát trong suốt bất kỳ thì chấm nà, vì cầm sản phẩm chỉ nổi đem ra như là cạch nổi công vui bụng cho những đối tượng hiệp.

Ngoài ra, cùng cạc tâm tính hay bảo mật nổi tàng trữ hiệp sẵn và phiên bản Android nhỉ nổi sửa đổi, khó có thể chờ mong đơn của ví lỡ nếu dành cho sản phẩm nào. Điều đấy có thể dẫn tới doanh số nửa dãy thấp.